Analiza de risc

     JOINING FORCES SECURITY este deschisa permanent noilor schimbari legislative, astfel in 2013 infiinteaza Departamentul de Evaluare a Riscului la Securitate Fizica.

     Acest serviciu este compus din experti evaluatori de risc la securitate fizica inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (R.N.E.R.S.F.) din cadru Inspectoratului General al Politiei Romane.

     JOINING FORCES SECURITY va sta la dispozitie cu experti evaluatori de risc autorizati, avand disponibilitate pentru toate judetele tarii.

 

     Atentie! Pentru intocmirea analizei de risc este obligatoriu semnarea Contractului de prestari servicii si a Acordului de confidentialitate.

 

JOINING FORCES SECURITY poate conlucra cu beneficiarul pentru implementarea masurilor de securitate, dupa predarea analizei de risc daca beneficiarul incheie un contract de prestari servicii in acest sens.

JOINING FORCES SECURITY poate incheia contract privind servicii de management al securitatii.

 

CE ESTE ANALIZA DE RISC ?

     Analiza de risc este o „activitate complexă, desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsuri necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.” (Instrucţiunea MAI nr.9 din 01.02.2013.)         

 

CE SOCIETĂȚI TREBUIE SĂ EFECTUEZE EVALUAREA DE RISC ?

     Art. 2 alin. 1 din Legea 333/2003 prevede că adoptarea măsurilor de securitate pentru obiectivele aparţinând după caz ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare, societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să îşi organizeze măsurile de securitate pe baza analizei de risc la securitate fizică.

     Totodată, pe lângă firme, sunt obligate să aibă o astfel de analiză de risc și ministerele, celeltalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, precum și orice alte organizații care dețin bunuri sau valori.

"Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora", se arată în Legea nr. 333/2003.

     Conform legii, analiza de risc trebuie să fie efectuată de un evaluator de risc la securitatea fizică. Acesta trebuie să fie înscris în RNERSF - Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

 

CINE RĂSPUNDE DE EVALUAREA DE RISC ?

     Conducătorii unităţilor deţinătoare de bunuri şi valori au obligaţia de a identifica şi stabili zonele funcţionale, corespunzător activităţii desfăşurate şi de a adopta măsuri necesare asigurării protecţiei vieţii, integrităţii persoanelor şi siguranţei valorilor.

 

     ATENŢIE! Orice activitate de pază (pază umană, sisteme de alarmare, sisteme supraveghere video) care nu se va fundamenta pe o astfel de analiză de risc este ilegală şi se sancţionează conform HG 301/2012 cu amendă de până la 50.000 RON.

 

Cum se realizează analiza de risc

     Conform prevederilor legislative aflate în vigoare, analiza de risc la securitatea fizică are rolul de a identifica vulnerabilitățile și riscurile, de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică. Totodată, ea trebuie să găsească și soluții în menținerea siguranței.

     În momentul completării unei analize de risc pentru un obiectiv, evaluatorul folosește un chestionar sau un interviu privind activitatea firmei, precum și măsurile de securitate deja existente (alarmă, sistem de supraveghere video, seif). În plus, evaluatorul va face, obligatoriu, o vizită la obiectivul evaluat.

     Urmează completarea unei grile de calcul a riscului, precum și realizarea unui raport de evaluare a riscului. Dacă nivelul de risc nu este acceptabil, evaluatorul va stabili o serie de măsuri. De exemplu, evaluatorul va cere, după caz, angajarea a încă unui paznic sau instalarea unor camere de supraveghere în anumite puncte cheie.

 

Când se revizuiește analiza de risc la securitatea fizică

     Conform prevederilor în vigoare, analiza de risc la securitatea fizică trebuie revizuită cel puțin o dată la 3 ani (dar nu mai mult de 36 de luni), pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității.

     În același timp, legea prevede că analiza de risc este obligatoriu să fie revizuită în cel mult 2 luni de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva sau în cel mult o lună de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate ale unității beneficiare.

     Mai mult, conducerea unității beneficiare poate solicita o nouă analiză de risc ori de câte ori consideră că este necesar.

 

Completarea unei analize de risc la securitate fizică implică mai mulți pași

     Elaborarea analizei de risc la securitate fizică implică, în general, parcurgerea următoarelor etape:

  • - definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii
  • - stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru
  • - identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe
  • - analizarea riscurilor la securitatea fizică
  • - estimarea riscurilor unităţii beneficiare
  • - întocmirea Raportului de evaluare şi propuneri de tratare a riscurilor la securitatea fizică

 

CE CUPRINDE ANALIZA DE RISC ?

 

     1) RAPORTUL DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR;

     2) GRILA DE EVALUARE: este specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare și se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil;

     3) DOCUMENTE SUPORT: în această categorie intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.

 

Când se revizuiește analiza de risc la securitatea fizică

     Conform prevederilor în vigoare, analiza de risc la securitatea fizică trebuie revizuită cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității.

     În același timp, legea prevede că analiza de risc este obligatoriu să fie revizuită în cel mult 2 luni de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva sau în cel mult o lună de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate ale unității beneficiare.

     Mai mult, conducerea unității beneficiare poate solicita o nouă analiză de risc ori de câte ori consideră că este necesar.

 

COSTUL ANALIZEI DE RISC

 

- se stabileșteîn funcție de obiectul de activitate al unității, natura bunurilor deținute, numărul de locații, măsurile de securitate deja implementate și a altor criterii, analiza de risc la securitatea fizică precum și fluxul de lucru prezentat mai jos poate fi ușor adaptat condițiilor de lucru existente la fata locului.

    Dacă doriţi o analiză de risc la securitate fizică în timp scurt şi la un preţ decent, echipa noastră de evaluatori vă stă la dispoziţie printr-un evaluator de risc la securitate fizică, înscris în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică (R.N.E.R.S.F.).